අපව අමතන්න


Jiangsu Wuyun සම්ප්‍රේෂණ යන්ත්‍රෝපකරණ සමාගම, Ltd.


 • ලිපිනය

  අංක 16, Xinfa පාර, Wujin ජාතික අධි-තාක්ෂණික කාර්මික සංවර්ධන කලාපය, Changzhou City, Jiangsu පළාත, චීනය

 • දුරකථන/ෆැක්ස්

  දුරකථන:+86-519-86511555
  ෆැක්ස්:+86-519-86518620
  දුරකථන:+86-13861180513

 • විද්යුත් තැපෑල

  විද්යුත් තැපෑල:sales@czwuyun.com

 • වෙබ්

  www.wuyunconveyor.com

විමසීම් යවන්න

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy